EBA HUKUK BÜROSU


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


Eba Hukuk Çalışma Alanları
  • Uyuşmazlık Çözümü ve Dava Takibi
  • Ulusal ve Uluslararası Tahkim
  • Şirketler Hukuku
  • Birleşme ve Devralmalar
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  • Aile Hukuku
  • İş Hukuku
  • Bankacılık ve Finans
  • Finansal Kiralama Hukuku